Trygghet och trivsel Unnerödsskolan

Jag går i klass... * (obligatorisk)
Jag går i klass...


Jag är..
Jag är..


Frågor om skolan, kamrater, personal * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Ofta Ibland Nej
Trivs du i skolan?

Trivs du med dina klasskamrater?

Har du någon att vara med på rasterna?

Trivs du med personalen på skolan?

Känner du dig trygg i skolan?
Är det någon plats på skolan du kan bli rädd på? * (obligatorisk)
Är det någon plats på skolan du kan bli rädd på?
Får du hjälp av personal på rasten om du behöver det? * (obligatorisk)
Får du hjälp av personal på rasten om du behöver det?Blir du någon gång retad för * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Nej
Att du är pojke eller flicka

Vilken religion du tillhör

Vilket land du kommer från

Om du har någon funktionsnedsättning

Din ålder

Vilken familj du lever med

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00