Trygghet och trivsel Unnerödsskolan

Jag går i klass... * (obligatorisk)
Jag går i klass...


Jag är..
Jag är..


Skolan, kamrater, personal * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Ofta Ibland Nej
Tycker du om skolan?

Tycker du om dina klasskamrater?

Tycker du om personalen på skolan?

Känner du dig trygg i skolan?
Är det någon plats på skolan du kan bli rädd på? * (obligatorisk)
Är det någon plats på skolan du kan bli rädd på?
Får du hjälp av personal på rasten om du behöver det? * (obligatorisk)
Får du hjälp av personal på rasten om du behöver det?Fritids
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Ofta Ibland Nej
Jag trivs på fritids

Jag har någon att vara med på fritids

Jag trivs med de vuxna på fritids

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00