Trygghet och trivsel Unnerödsskolans fritidshem

Jag går i klass... * (obligatorisk)
Jag går i klass...






Jag är..
Jag är..


Frågor om fritidshemmet, kamrater, personal * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Ofta Ibland Nej
Trivs du på fritids?

Trivs du med dina kamrater?

Har du någon att vara med på fritids?

Trivs du med personalen på fritids?

Känner du dig trygg på fritids?
Är det någon plats på fritids du kan bli rädd på? * (obligatorisk)
Är det någon plats på fritids du kan bli rädd på?




Får du hjälp av personal på fritids om du behöver det? * (obligatorisk)
Får du hjälp av personal på fritids om du behöver det?



Blir du någon gång retad för * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Ja Nej
Att du är pojke eller flicka

Vilken religion du tillhör

Vilket land du kommer från

Om du har någon funktionsnedsättning

Din ålder

Vilken familj du lever med

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00