Förändringar inom grundskolan inför läsåret 2022/2023

Grundskolan står inför en rad förändringar inför läsåret 2022/2023 som berör elever och vårdnadshavare på flera av våra grundskolor.

Det finns två orsaker till detta.

 • Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om en ny skolstruktur som påverkar en del elever och vilken skola de kommer att erbjudas plats på.
 • Lokalkapaciteten i våra skolor är begränsade och förändringar måste därför ske för en del elever som ska börja i årskurs 7.

Förändringar samt skolor som berörs

 • Sandersdalsskolan är idag en skola för elever i årskurs F-5 (F betyder förskoleklass). Från och med höstterminen 2022 blir Sandersdalsskolan istället en skola för elever i F-3.
 • Elever till blivande förskoleklassen hösten 2022 kommer från Sandersdalsskolans och nuvarande Unnerödsskolans skolområden.
 • Detta innebär att de elever som till hösten ska börja i årskurs 4 och 5 kommer att flyttas över till Unnerödsskolan.
 • Även eleverna som ska börja i årskurs 6 kommer att flyttas över till Unneröds-skolan och inte till Västerskolan.
 • Västerskolan kommer bli en 7-9 enhet från hösten 2022.
 • De elever som önskar plats vid annan skola kan ansöka om detta. Separat information kommer att skickas ut om detta längre fram.
 • Sandersdalsskolan kommer att ta emot de elever från Unnerödsskolan som till hösten 2022 ska börja i årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3.

 • Unnerödsskolan är idag en skola för elever i årskurs F-5.
 • Från och med höstterminen 2022 blir det istället Unnerödsskolan en skola för elever i årskurs 4-6.
 • 6-åringar som ska börja i förskoleklass hösten 2022 kommer inte att erbjudas plats vid Unnerödsskolan utan kommer att gå på Sandersdalsskolan.
 • Det betyder att de elever som till hösten ska börja i årskurs 1,2 och 3 kommer att flyttas över till Sandersdalsskolan. Några elever i förskoleklass kommer inte att börja vid skolan.
 • De elever som önskar plats vid annan skola kan ansöka om detta. Separat information kommer att skickas ut om detta längre fram.
 • Unnerödsskolan kommer att ta emot de elever från Sandersdalsskolan som till hösten ska börja i årskurs 4,5 och 6.
 • De elever som går i årskurs 5 nu och som ska börja i årskurs 6 till hösten 2022 kommer att gå kvar på Unnerödsskolan även i årskurs 6.
 • Västerskolan kommer bli en 7-9 enhet från hösten 2022.

 • Västerskolan är idag en skola för elever i årskurs 6-9.
 • Från och med höstterminen 2022 blir det istället en skola för elever i årskurs 7-9.
 • Det betyder att det inte kommer att finnas några elever i årskurs 6 vid skolan.
 • Eleverna vid Sandersdalsskolan som ska börja i årskurs 6 flyttas istället till Unnerödsskolan.
 • Eleverna vid Unnerödsskolan som ska börja i årskurs 6 till hösten går kvar på Unnerödsskolan och flyttas inte till Västerskolan.
 • Västerskolan kommer även från höstterminen 2022 ta emot elevunderlaget från Dalabergsskolan som ska börja år 7.

Ombyggnationen av Ramnerödsskolan är försenad och därför kan inte de planerade förändringarna genomföras enligt den första tidsplanen.

Det betyder följande:

 • Ramnerödsskolan är även under läsåret 2022/2023 en skola som består av två olika enheter – en enhet med elever i F-2 (som ligger vid Norrskolan) och en 7-9 skola.
 • Förändringen att Ramnerödsskolan blir en F-9 skola sker först inför höstterminen 2023.

Eleverna vid Norgårdenskolan F-6 kommer att flytta över till Kisslebergsskolan (Herrestadsskolan) i augusti 2022. Till nuvarande lokaler vid Norgårdenskolan F-6 flyttar

 • Grundsärskolan årskurs 6-9 (tidigare gick årskurs 7-9 på Sommarhemsskolan och årskurs 6 på Källdalsskolan)
 • Enheten för flerspråkighet och integration (Bryggan och modersmålslärarna) flyttar in tillfälligt under läsåret 22/23

Från och med höstterminen 2022 kommer följande att gälla:

 • Eleverna vid Forshällaskolan som ska börja i årskurs 7 kommer att hänvisas till Sommarhemsskolan eftersom Linnéaskolan saknar lokaler att ta emot alla eleverna i årskurs 6 från Forshällaskolan.
 • Sommarhemmets grundsärskola flyttar till Norgårdenskolan

I och med de nya förändringarna kommer 7-9 skolorna att när förändringarna är klara ta emot elever från följande skolor:

Västerskolan 7-9

Unnerödsskolan 4-6

Dalabergsskolan F-6

Sommarhemsskolan 7-9

Sommarhemsskolan F-6

Äsperödsskolan F-6

Forshällaskolan F-6

Norgårdenskolan 7-9

Kisslebergsskolan F-6

Bokenäs skola F-6

Hogstorp skola F-6

Källdalsskolan 4-6

Linnéaskolan 7-9

Ljungskileskolan 4-6

Ramnerödsskolan F-9 (från hösten 2023)

Hovhultsskolan F-3

Norrskolan F-6

Lane Ryrskolan F-6

Förslag på sidor