Förändringar inom grundskolan inför läsåret 2023/2024

Grundskolan har genomfört en rad förändringar inför och under läsåren 2022/23 samt 2023/24 som berör elever och vårdnadshavare på flera av våra grundskolor.

Det finns två orsaker till detta.

 • Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om en ny skolstruktur som påverkar en del elever och vilken skola de kommer att erbjudas plats på.
 • Lokalkapaciteten i våra skolor är begränsade och förändringar måste därför ske för en del elever som ska börja i årskurs 7.

 • Ramnerödsskolan blir två skolor; Ramneröd F-6 och Ramneröd 7-9.
 • Hovhult blir F-3 där elever från tidigare Hovhult 4-6 fortsätter sin skolgång på Ramneröd F-6. Förskolan flyttar in i Hovhultsskolans tidigare lokaler (Sångvägens förskola).

 • Sandersdalsskolan blev en skola för elever i F-3, tidigare F-5.
 • Västerskolan blev en 7-9-enhet, tidigare 6-9.
 • Unnerödsskolan blev skola för elever i årskurs 4-6, tidigare F-6.
 • F-6-eleverna vid Norgårdenskolan flyttade tiill Kisslebergsskolan.
 • Till Norgårdenskolan flyttade anpassad grundskola årskurs 6-9 (7-9 från Sommarhemsskolan och årskurs 6 från Källdalsskolan).
 • Enheten för flerspråkighet och integration (Bryggan och modersmålslärarna) flyttade in i Norgårdenskolan.
 • Hovhultsskolans 4-6-elever flyttade till Ramnerödsskolan.

I och med de nya förändringarna kommer 7-9 skolorna att när förändringarna är klara ta emot elever från följande skolor:

Västerskolan 7-9

Unnerödsskolan 4-6

Dalabergsskolan F-6

Sommarhemsskolan 7-9

Sommarhemsskolan F-6

Äsperödsskolan F-6

Forshällaskolan F-6

Norgårdenskolan 7-9

Kisslebergsskolan F-6

Bokenäs skola F-6

Hogstorp skola F-6

Källdalsskolan 4-6

Linnéaskolan 7-9

Ljungskileskolan 4-6

Ramnerödsskolan F-9

Hovhultsskolan F-3

Norrskolan F-6

Lane Ryrskolan F-6

Förslag på sidor