Elevråd

En gång i månaden har vi elevråd. Då träffas en representant från varje klass och rektor. Elevrådet föregås av ett klassråd där varje klass bestämmer vilka frågor de ska ta upp. Vid vartannat möte pratar vi om trivsel och trygghet på skolan.

Förslag på sidor