Toggle navigation

Föräldraråd, samverkan

Rektor har en mailgrupp som består av föräldrar som anmält att de vill vara med. Gruppen används som bollplank för vissa frågor som är angelägna att få föräldrars åsikt om. även föräldrarepresentanten kan lyfta frågor i denna grupp.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00