Hämtning och lämning

Skolan har en parkeringsplats för personalen. För att stå där måste man ha en parkeringsdekal som man kan hämta på skolan.

I dagsläget har vi begränsat med parkeringsplatser för föräldrar vid hämtning och lämning. Vi hänvisar till en 30-minutersparkering på Österled och en rodell vid skolan för av- och påsläpp. Alla föräldrar måste respektera att vi vill ha bilfritt inom skolområdet.