Toggle navigation

Om skolan och fritids

Äsperöd

Äsperödsskolan är en F-6-skola som ligger i östra delen av Uddevalla, nära skogen och natursköna promenadstråk. Skolan byggdes 1967 och var då en högstadieskola. Det är en gammal skola som står inför en omfattande renovering för både byggnad och skolgård. I dagsläget har eleverna en åldersanpassad lekplats och tillgång till fotbollsplan. Skolan har en skolskog med vindskydd i nära anslutning till skolan.

Varje årskurs har tillgång till två klassrum och ett grupprum. Salarna är rymliga och smartboard finns i alla klassrum. Skolan har en stor gemensam samlingslokal med scen och ljudanläggning. Denna lokal används också till skolans bibliotek. Vi har slöjdsalar för trä, metall och textil, hemkunskapssal och musiksal. Idrottssalen är stor och går att dela in till två salar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00