Förskoleklass

Vi arbetar långsiktigt för barnens allsidiga utveckling,nyfikenhet och lärande. Barnen får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Vi arbetar för att barnen ska få ett välvårdat språk och ett bra förhållningssätt till varandra. I förskoleklassen arbetar vi med ASL= Att skriva sig till läsning. Vi jobbar med veckans ljud/bokstäver och digitala verktyg. Dagligen arbetar vi med språklig medvetenhet.

I matematik vill vi på ett lustfyllt sätt utveckla grundläggande taluppfattning, förmågan att lösa problem, se sammanhang och att använda sig av matematik i vardagen. Vi använder många olika inlärningsstilar som exempelvis sång, bild, valfri lek, experiment, idrott och utomhuspedagogik. Under läsåret arbetar hela skolan med gemensamma projekt.

Förslag på sidor