Toggle navigation

Fritids

Fritids äsperöd

Vi har fyra avdelningar

  • Duvan (F-2) mobil: 070-165 74 75
  • Svalan (F-2) mobil: 070-165 74 76
  • Tärnan (F-2) mobil: 072-147 69 12
  • Storfritids Falken (3-6) mobil: 070-091 84 61 och 070-091 88 62

Fritids målsättning

Vårt mål med arbetet på fritidshemmet är att skapa en trygg och harmonisk miljö där alla barn har möjlighet att utveckla sina intressen och färdigheter.

Att pedagogen ser det enskilda barnet och att de blir bekräftade är viktigt för att skapa en god stämning och bra gruppkänsla.

Att skapa en miljö där barnen känner trygghet och tillit i gruppen gör vi genom att göra vardagen rolig och lärorik.

Att skapa en miljö där vi visar hänsyn och respekt gentemot varandra. Vi gör detta genom att vi är goda förebilder och genom att stärka barnens kamratrelationer. En god språkmiljö där vi är medvetna om hur vi tilltalar varandra.

Vi arbetar med tema under läsåret, då får fritidsbarnen arbeta i grupper avdelningsvis med ett tema som startas och avslutas gemensamt.

Våra öppettider

Öppettiderna är mellan klockan 6.00-18.00. Öppning och stängning är på Duvan.

  • Duvan har öppet 6.00-7.35 samt 12.45-18.00.
  • Tärnan har öppet 12.45-16.45
  • Svalan har öppet 12.45-16.45
  • Storfritids Falken har öppet 6.30-7.35 samt 12.45-16.45

Frukost, lunch och mellanmål

Duvan/Svalan/Tärnan/Storfritids Falken äter i matsalen från klockan 7.40 (8.00 lovdagar).

Lunch under lovet serveras i matsalen för samtliga avdelningar klockan 10.30/11.00

Mellanmål serveras i matsalen:

13.30 - Duvan

13.45 - Svalan

14.00 - Tärnan,

14.15 - Storfritids Falken

På lovdagar äter vi kl. 13.30/14.00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00