Toggle navigation

Fritids

Fritids äsperöd

Vi har fem avdelningar;

  • Duvan (F-1) mobil: 0701-657475
  • Svalan (F-1) mobil: 0701-657476
  • Trulleskogen (2-3) mobil: 0721-476912
  • Lassie (3-6) mobil: 0700-918461
  • Ludde (3-6) mobil: 0700-918862

Fritids målsättning

Vårt mål med arbetet på fritidshemmet är att skapa en trygg och harmonisk miljö där alla barn har möjlighet att utveckla sina intressen och färdigheter.

Att pedagogen ser det enskilda barnet och att de blir bekräftade är viktigt för att skapa en god stämning och bra gruppkänsla.

Att skapa en miljö där barnen känner trygghet och tillit i gruppen gör vi genom att göra vardagen rolig och lärorik.

Att skapa en miljö där vi visar hänsyn och respekt gentemot varandra. Vi gör detta genom att vi är goda förebilder och genom att stärka barnens kamratrelationer. En god språkmiljö där vi är medvetna om hur vi tilltalar varandra.

Vi arbetar med tema under läsåret, då får fritidsbarnen arbeta i grupper avdelningsvis med ett tema som startas och avslutas gemensamt.

Våra öppettider

Öppettiderna är mellan klockan 06.00-18.00. Öppning och stängning är på Duvan.

  • Duvan har öppet 06.00 - 07.40 samt 12.45 - 18.00.
  • Trulleskogen har öppet 12.45 - 16.45
  • Lassie/Ludde har öppet 7.00 - 8.00 samt 12.45 - 16.45

Frukost, lunch och mellanmål

Duvan/Svalan/Trulleskogen/Lassie/Ludde äter i matsalen klockan 07.40 (08.00 lovdagar).

Lunch under lovet serveras i matsalen för samtliga avdelningar klockan 11.00

Mellanmål serveras i matsalen:

13.30 - Duvan

13.50 - Svalan

14.00 - Trulleskogen, Lassie och Ludde

På lovdagar äter vi kl. 14.00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00