Toggle navigation

Hösttermin

Höstterminen 2017

Under hösten kommer vi att jobba med ett tema som bygger på klassiska sagor. Vi kommer tillsammans med barnen läsa sagor, måla och bygga en sagovärld.

Vi kommer fortsätta vara ute i skogen, bygga kojor, leka lekar och grilla. Vi vill att barnen ska utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv enligt Lgr 11.

I gymnastiksalen vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik och rörelseförmåga. Glädjen i att delta i fysiska aktiviteter, få en förståelse för regler och visa hänsyn och respekt.

Mästerkatten i stövlarna

Mästerkatten i stövlarna är färdig att kliva in i vår sagovärld

Barn som skapar och målar

VI skapar till vår sagovärld

En pojke som visar ett drakhuvud av gips

Det här ska bli en drake

en blå smällkaramell

God Jul

En flicka som håller en tovad julkula

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00