Toggle navigation

Vårtermin

Vårterminen 2018

Vårt mål under vårterminen är att barnen ska få komma i kontakt med olika föreningar och deras utbud av aktiviteter samt att vi tillsammans med skolan har ett samarbete med Kulturskolan.

Vi hoppas med detta att barnen ska få möjlighet att prova på lite annorlunda fritidsaktiviteter.

Ytterligare ett mål som vi fortsätter jobba med är att barnen ska få ha fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Vi fortsätter att gå till skogen varje torsdag med våra treor. Barnen leker tillsammans, bygger kojor, äter mellanmål och njuter av vår natur. Senare under våren kommer vi även att gå upp med de äldre barnen på onsdagarna för att alla ska få chansen att vistas ute i skogen.

I gymnastiksalen är vårt mål att barnen ska ha möjlighet att utveckla sin motorik, träna på samarbete, förmågan att följa regler och turtagning. Enligt Lgr11 ska barnen ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Fritidsbarn sitter i snön och äter mellanmål

Mellanmål i skogen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00