Kontakta Äsperödsskolan

Frånvaroanmälan
Digital frånvaroanmälan via Dexter

År 1: telefon 0522-69 53 53        sms 070 16 12 855
År 2: telefon 0522-69 53 54        sms 070 16 12 856
År 3: telefon 0522-69 84 72        sms 070 16 57 475
År 4: telefon 0522-69 53 55        sms 070 16 12 857
År 5: telefon 0522-69 53 50        sms 070 16 12 852
År 6: telefon 0522-69 53 51        sms 070 16 12 853
F: telefon 0522-69 53 52         sms 070 16 12 854

Vid specialkost ska du även anmäla elevens frånvaro till köket, telefon 0522-69 61 87

Rektor
Maria Dahlgren
Telefon 0522-69 66 22

Biträdande rektor
Maria Olson-Wilde
Telefon 0522-69 64 54

Administratör
Sofia Bottenmark
Telefon 0522-69 53 74

Adress
Gräsholmsvägen 6, 451 81 Uddevalla

Förskoleklass

Telefon 0522-69 53 53

Marie Louise Lundin Pettersson
Regina Johansson
Carolin Olsso
n

Klass 1

Telefon 0522-69 53 53

Maria Tolås
Elin Stafner
Lillemor Tibblin
Else Åström

Klass 2

Telefon 0522-69 53 54

Ingela Lindberg
Kristina Broberg

Klass 3

Telefon 0522-69 84 72

Ann-Sofie Lindh
Anna Berndtsson
Kicki Frick Palmerand

Klass 4

0522-69 53 55

Camilla Andersson
Sofia Degermosse
Emma Christenssen

Klass 5

Telefon 0522-69 53 50

Matilda Sjöblom
Jonas Hansson
Johanna Skoogh

Klass 6

Telefon 0522-69 53 51

Junette Andersson
Anna Molin
Erika Oppenstam

 

Fritids Storfritids Falken

telefon 070-091 84 61
telefon 070- 091 88 62
Björn Zakariasson
Åsa Carlsson
Kjell-Åke Läckberg


Fritids Tärnan

telefon 072-147 69 12

Andreas Johansson
Mergime Kodra
Malin Gustafsson

Fritids Duvan

Duvan telefon 0701 65 74 75 

Matilda Olausson
Anna Berggren

 

Fritids Svalan

Svalan telefon 0701 65 74 76

Sara Arvidsson
Emelie Hell

 

Elevhälsa

Skolsköterska
Marina Drakenhammar
Telefon 0522- 69 66 54

Kurator
Annette Hedberg
Telefon 0522-69 53 90

Specialpedagog
Helena Giebat
Telefon 0721 46 25 57

Köket

Kökschef
Markus Johansson
Telefon 0522- 69 61 47

Köket
Telefon 0522- 69 61 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00