Kontakta Äsperödsskolan

Frånvaroanmälan
Digital frånvaroanmälan via Dexter

År 1: telefon 0522-69 53 52 sms 07016 12 854
År 2: telefon 0522-69 53 53 sms 070 16 12 855
År 3: telefon 0522-69 53 54 sms 070 16 12 856
År 4: telefon 0522-69 84 72 sms 070 16 57 475
År 5: telefon 0522-69 53 55 sms 070 16 12 857
År 6: telefon 0522-69 53 50 sms 070 16 12 852
F: telefon 0522-69 53 51      sms 070 16 12 853

Vid specialkost ska du även anmäla elevens frånvaro till köket, telefon 0522-69 61 87

Rektor
Maria Dahlgren
Telefon 0522-69 66 22

Biträdande rektor
Maria Olson-Wilde
Telefon 0522-69 64 54

Administratör
Peter Schlyter
Telefon 0522-69 53 74

Adress
Gräsholmsvägen 6, 451 81 Uddevalla

Förskoleklass

Telefon 0522-69 53 51

Marie-Louise Lundin-Johansson
Regina Johansson

Klass 1

Telefon 0522-69 53 52

Junette Andersson
Anna Molin
Ann-Sofie Lindh
Anna Berndtsson

Klass 2

Telefon 0522-69 53 53

Maria Tolås
Elin Stafner
Lillemor Tibblin
Else Åström

Klass 3

Telefon 0522-69 53 54

Kristina Lindberg
Ingela Broberg

Klass 4

Telefon 0522-69 84 72

Kicki Palmerand
Petra Mcgowan
Malin Sandblom
Kjell Svanström

Klass 5

Telefon 0522-69 53 55

Camilla Andersson
Sofia Degermosse
Emma Christenssen

Klass 6

Telefon 0522-69 53 50

Matilda Sjöblom
Jonas Hansson
Johanna Skoogh
Erika Oppenstam

Fritids Storfritids Falken

Telefon 070-091 84 61
Telefon 070- 091 88 62

Björn Zakariasson
Åsa Carlsson
Kjell-Åke Läckberg
Andreas Johansson

Fritids Tärnan

Telefon 072-147 69 12

Mergime Kodra
Malin Gustafsson

Fritids Duvan

Telefon 0701 65 74 75 

Matilda Olausson
Cornelia Ström

Fritids Svalan

Telefon 0701 65 74 76

Julia Johansson
Emelie Hell

 

Elevhälsa

Skolsköterska
Marina Drakenhammar
Telefon 0522- 69 66 54

Kurator
Annette Hedberg
Telefon 0522-69 53 90

Specialpedagog
Helena Giebat
Telefon 0721 46 25 57

Köket

Kökschef
Markus Johansson
Telefon 0522- 69 61 47

Köket
Telefon 0522- 69 61 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00