Skolutveckling

Tillsammans

Skolan har ett välkomnande klimat och personalen är erfaren, trygg och engagerad. Vi arbetar aktivt för att skolans vision ”tillsammans gör vi det möjligt” genomsyrar all verksamhet. Våra fem viktiga områden i detta arbete är; lärande/kunskap, trygghet, gemenskap, ansvar och respekt.

Vi tycker det är viktigt att ge eleverna möjlighet att lära på olika sätt och ge upplevelser i samband med inlärning. Skolan möter detta genom att arbeta med utomhuspedagogik, gemensamma projekt, kultur och skapande i undervisningen.  

Förslag på sidor