Studie- och yrkesvägledning

Äsperödsskolans SYV-plan

På Äsperödsskolan arbetar vi aktivt för att redan tidigt väcka, ta till vara och vidareutveckla elevernas intresse och kreativitet inför den egna framtiden. Syftet med SYV-planen är att skapa förutsättningar för eleverna att kunna göra medvetna val, att kunna ta eget ansvar, och att utveckla sin valkompetens.

En början i det här arbetet är att få eleverna att börja reflektera kring vilka de är och vad de har för framtidsdrömmar. Syftet med arbetet är att öka elevernas omvärldskunskap, för att i framtiden kunna göra medvetna och gynnsammaval.

SYV-planen beskriver mål och metoder för det arbete som görs och skapar förutsättningar för alla elever att följa samma röda tråd mot målet; Min framtid, genom årskurserna.

SYV-ansvarig har upprättat ett Google-classroom där samtliga lärare på skolan kan få tips och ge tips på övningar och arbetssätt som rör Studie och Yrkesvägledning kopplade till läroplanen.

Förskoleklassen:

 • Arbeta i grupp
 • Lära känna sig själv; intressen, färdigheter och drömmar.
 • Kunna presentera sig själv.
 • Självporträtt.
 • Vilka yrken finns i vår närhet? På skolan, bland familj och vänner.
 • Aktivt arbeta ur ett brett normkritiskt perspektiv.

Åk 1-6:

 • Bjuda in yrkesrepresentanter som berättar om sina arbeten.
 • Studiebesök i olika verksamheter utanför skolan.
 • Pengar: Hur fungerar det? lön, kort, sedlar, mynt, räkningar.
 • Intervjua en person om dennes arbete.
 • Lyfta fram yrkesperspektivet i våra projekt (temaarbete under några veckor varje termin).
 • Att aktivt under skolgången ge eleverna verktyg för att på egen hand hitta information, förhålla sig källkritisk samt att planera och ta eget ansvar.
 • Arbeta med att synliggöra elevens lärande och att få eleven att känna tilltro till den egna förmågan. Studieteknik en viktig del i den utvecklingen. Förslag på arbetsmaterial till arbetsområdet: programserien; Plugga bättre på ur.se.
 • Klassvis och enskilt, skriftligt och muntligt, arbeta med material kring framtid, yrken och arbetsliv.
 • Lyfta fram yrkesperspektivet i våra projekt (temaarbete under några veckor varje termin).
 • Aktivt arbeta ur ett brett normkritiskt perspektiv.

Förslag på sidor