Hämtning och lämning

Vid hämtning och lämning är parkering endast tillåten på skolans parkering.
Vill ditt barn följa med någon kompis hem ska det vara uppgjort mellan respektive föräldrar hemifrån. Vi ringer inte runt från skolan eller fritids.

Förslag på sidor