Om Bokenäs skola och fritids

Bokenäs skola är belägen cirka två mil väster Uddevalla. Skolan ligger i lantlig och inspirerande miljö med närhet till skog, ängar och hav vilket ger goda möjligheter till naturstudier, rörelser och utomhuslekar. Skolan har drygt 200 elever i åldrarna 6 -12 år fördelade på förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har låg personalomsättning på skolan och ett väl fungerande samarbete. Vi verkar för ett öppet arbetsklimat, där alla vuxna på skolan känner ansvar och delaktighet för samtliga barn.

Genom fadderverksamhet, sångstunder, temaarbeten eller andra samarbetsformer mellan klasser försöker vi få yngre och äldre elever att lära känna varandra och ha trevligt tillsammans. I huset finns ett stort intresse för musik, lek, rörelse och olika former av skapande verksamhet, som kan väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen.

Fritidshemmet är uppdelat på fyra avdelningar som har ett mycket tätt samarbete. På fritidshemmet arbetar vi utifrån barnens behov, både som individer och som grupp. Vi vill ge barnen en lugn, trygg och stimulerande fritid. Barnen erbjuds olika aktiviteter exempelvis bollsport, drama, öppen ateljé, slöjd med mera.

Förslag på sidor