Förskoleklass

I förskoleklassen strävar vi efter att erbjuda en lugn och trygg övergång från förskola och familjedaghem till skolan. Vi vill att barnen i förskoleklassen ska utveckla nyfikenhet, lust att lära, utveckla tillit till sin egen förmåga, känna trygghet samt lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med språklig medvetenhet som ett led i att bana väg för läsinlärning samt förståelse för och insikt i såväl det talade som det skrivna språket.

Förslag på sidor