Fritids

Välkommen till oss! Här finns cirka 120 barn fördelade på fyra avdelningar.

Bokenäs skolas fritidshem

Våra mål

Att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids.Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.

Våra regler

  • Vi säger HEJ när vi kommer och HEJ DÅ när vi går hem!
    Se på anslagstavlan vilka som är i tjänst på fritids.
  • Vi är goda kamrater och visar hänsyn till alla !
  • Vi är rädda om SAKERNA som är på fritids!

Fritidshem

Fritids avd. Norr F-2
Telefon: 0522-69 56 04, samt för sms 072- 145 63 68

Fritids avd. Söder F-2
Telefon: 0522-69 56 05, samt för sms 072- 145 63 69

Storfritids 3-6
Telefon: 0522-69 56 07, samt för sms 072- 145 63 71
Telefon: 0522-69 56 06, samt för sms 072- 145 63 70

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00