Fritids

Välkommen till oss! Här finns cirka 120 barn fördelade på fyra avdelningar.

Bokenäs skolas fritidshem

Våra mål

Att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids.Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.

Våra regler

  • Vi säger HEJ när vi kommer och HEJ DÅ när vi går hem!
    Se på anslagstavlan vilka som är i tjänst på fritids.
  • Vi är goda kamrater och visar hänsyn till alla !
  • Vi är rädda om SAKERNA som är på fritids!

Fritidshem

Lillfritids (F-klass)
Telefon 0522-69 56 04

Mellanfritids (Åk 1-2)
Telefon 0522-69 56 05

Storfritids (åk3-6)
Telefon 0522-69 56 07

Utflyktstelefon
Telefon 0522-69 56 06

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00