Kontakta Bokenäs skola

Frånvaroanmälan
Görs digitalt via Tieto Edu.
För elever som har specialkost, ring även köket på telefon 0522-69 53 33

Rektor
Eva Johansson
Telefon 0522-69 72 99

Administratör
Jessica Lindgren
Telefon 0522-69 66 06

Adress
Bön 207, 451 96 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Maria Fredriksson
Telefon
0522 - 69 71 34
Träffas företrädesvis tisdag, fredag, eller enligt överenskommelse.
Tid hos skolläkare Joakim Olofsson bokas via skolsköterskan

Kurator
Maria Karlsson
Telefon 0522 - 69 56 28

Specialpedagog
Gunilla Bergendal
Telefon 0522 - 69 66 85 

Kök och vaktmästare

Kock
Besim Ademi
Telefon 0522- 69 53 33

Vaktmästare
Anders Blidberg
Telefon: 0522-69 66 83

Fritidshem

Fritids avd. Norr F-2
Telefon: 0522-69 56 04, samt för sms 072- 145 63 68

Fritids avd. Söder F-2
Telefon: 0522-69 56 05, samt för sms 072- 145 63 69

Storfritids 3-6
Telefon: 0522-69 56 07, samt för sms 072- 145 63 71
Telefon: 0522-69 56 06, samt för sms 072- 145 63 70

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00