Kontakta Bokenäs skola

Frånvaroanmälan
Görs digitalt via Dexter.
För elever som har specialkost, ring även köket på telefon 0522-69 53 33

Rektor
Karin Olsson
Telefon 0522-69 72 99

Administratör
Sara Arvidsson
Telefon 0522-69 58 32

Adress
Bön 207, 451 96 Uddevalla

Elevhälsa

Skolsköterska
Maria Fredriksson
Telefon 0522 - 69 71 34
Träffas företrädesvis tisdag, fredag, eller enligt överenskommelse.
Tid hos skolläkare Joakim Olofsson bokas via skolsköterskan

Kurator
Cecilia Bäck
Telefon 0522 - 69 74 55

Specialpedagog
Gunilla Bergendahl
Telefon 0522 - 69 66 85 

Kök och vaktmästare

Kock
Besim Ademi
Telefon 0522- 69 53 33

Vaktmästare
Anders Blidberg
Telefon: 0522-69 66 83

Fritidshem

Lillfritids (F-klass)
Telefon 0522-69 56 04

Mellanfritids (Åk 1-2)
Telefon 0522-69 56 05

Storfritids (åk3-6)
Telefon 0522-69 56 07

Utflyktstelefon
Telefon 0522-69 56 06

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00