Föräldraråd, samverkan

Föräldrarådet har föräldrarepresentanter från de olika klasserna. Föräldrarådet möts sex gånger per år. Rektor samt en personalrepresentant deltar.

Förslag på sidor