Ordningsregler

dalabergsskolan

Visa respekt för dig själv

  • Jag vill lära mig
  • Jag kommer i tid
  • Jag stör inte andra

Visa respekt för andra

  • Vi bråkar inte med varandra
  • Vi säger inga fula ord
  • Vi lyssnar på varandra

Visa respekt för all egendom

  • Vi är rädda om skolans och varandras saker
  • Vi har ordning på våra saker

Förslag på sidor