Förskoleklass

I förskoleklassen introducerar vi barnen i skolans värld. Det är mycket nytt och många människor att lära känna. Många barn har väntat länge på att få börja skolan.

Barnen tycker om våra arbetspass där vi varvar praktiskt och teoretiskt arbete med lek.Under samlingen på morgonen har barnen mycket att berätta för varandra, så det här är en viktig del i att prata inför andra och att lära sig respektera när andra pratar.


Vad vi arbetar bland annat med

Matematik där vi introducerar grundläggande begrepp som siffror, ordningstal, antal, storlek och former.

Svenska där vi lägger grunden för läsning och skrivning genom att visa hur språket är uppbyggt genom rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Ordförståelse är en viktig del av ämnet svenska och det arbetar vi med genom sånger, lekar, drama och sagor.

Musik har vi varje vecka och där arbetar vi bland annat med rörelsesånger.

Bild där vi arbetar med olika material och skapar nya saker varje vecka.

Idrott har vi en gång i vecka och där tränas grovmotoriken.

So, No och teknik där arbetar vi med årstider, vår närmiljö och experiment.Vi går till skogen för att följa naturens växlingar.

Förslag på sidor