Fritidshem


Välkommen till Dalabergsskolans fritidshem

Dalabergsskolan har två fritidshemsavdelningar,

Kullen och Vätten.


Våra öppettider

6.00 - 8.30, morgonfritids (öppning på Vätten).

13.00 - 18.00, eftermiddagsfritids.

Kl. 16.30 slår vi ihop båda avdelningarna och är då på Vätten.


Kontakt

Kullen telefon: 0522-696659 SMS 070-2640916

Vätten telefon: 0522-696658 SMS 070-2475691


Vårt fritidshem

Vi finns i stora och rymliga lokaler.

Vår skolgård erbjuder fina lekplatser och en spännande “skog”. I anslutning till skolgården finns en spontanidrottsplats, en konstgräsplan och en idrottshall.


Vi arbetar efter läroplanen Lgr11 och skolverkets allmänna råd.


Det innebär att vi:

  • är ute en stund varje dag om vädret tillåter
  • gör utflykter till badhus, ishall och andra roliga ställen
  • ser leken som ett bra tillfälle för lärande med bra lekmaterial
  • lär barnen att tänka på miljön
  • arbetar med demokratibegreppet bland annat vid en daglig samling
  • besöker idrottshallen flera gånger i veckan
  • samverkar med föreningslivet
  • har ett språkutvecklande arbetssätt
  • arbetar med skapande verksamhet
  • arbetar med IKT (datorer och Ipads).

Läs mer om fritidshem och hur man ansöker här

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00