Fritidshem

Välkommen till Dalabergsskolans fritidshem

Dalabergsskolan har tre fritidshemsavdelningar,

Kullens fritidshem - FA, 1A samt hälften av årskurs 2.

Vättens fritidshem - FB, 1B samt hälften av årskurs 2.

Storfritids - Årskurs 3-6

Våra öppettider

6.00 - 8.30, morgonfritids (öppning på Vätten).

13.15 - 18.00, eftermiddagsfritids.

Vid kl. 16.45 slår vi ihop båda avdelningarna, antingen på Vätten eller Storfritids.

Kontakt

Kullens telefonnummer: 0522-696659, SMS 070-2640916

Vättens telefonnummer: 0522-696658, SMS 070-2475691

Storfritids telefonnummer: 072-2065744

Vårt fritidshem

Vi finns i stora och rymliga lokaler.

Vår skolgård erbjuder fina lekplatser och en spännande “skog”. I anslutning till skolgården finns en spontanidrottsplats, en konstgräsplan, en stor idrottshall och ett bibliotek. Vi har närhet till ett fint friluftsområde med en sjö med möjlighet till bad.

Vi arbetar efter läroplanen Lgr22, skolverkets allmänna råd och skollagen.

Det innebär att vi:

  • är ute en stund varje dag om vädret tillåter
  • gör utflykter till badhus, ishall och andra roliga ställen
  • ser leken som ett bra tillfälle för lärande med bra lekmaterial
  • lär barnen att tänka på miljön
  • arbetar med demokratibegreppet bland annat vid en daglig samling
  • besöker idrottshallen flera gånger i veckan
  • samverkar med föreningslivet
  • har ett språkutvecklande arbetssätt
  • arbetar med skapande verksamhet
  • arbetar med IKT (datorer och Ipads).

Läs mer om fritidshem och hur man ansöker här

Förslag på sidor