Fritidshem

Välkommen till Dalabergsskolans fritidshem

Dalabergsskolan har två fritidshemsavdelningar,

Kullen och Vätten.

Våra öppettider

6.00 - 8.30, morgonfritids (öppning på Kullen).

13.15 - 18.00, eftermiddagsfritids.

Kl. 16.30 slår vi ihop båda avdelningarna och är då på Kullen.

Kontakt

Kullen telefon: 0522-696659 SMS 070-2640916

Vätten telefon: 0522-696658 SMS 070-2475691

Vårt fritidshem

Vi finns i stora och rymliga lokaler.

Vår skolgård erbjuder fina lekplatser och en spännande “skog”. I anslutning till skolgården finns en spontanidrottsplats, en konstgräsplan, en stor idrottshall och ett bibliotek. Vi har närhet till ett fint friluftsområde med en sjö med möjlighet till bad.

Vi arbetar efter läroplanen Lgr11, skolverkets allmänna råd och skollagen.

Det innebär att vi:

  • är ute en stund varje dag om vädret tillåter
  • gör utflykter till badhus, ishall och andra roliga ställen
  • ser leken som ett bra tillfälle för lärande med bra lekmaterial
  • lär barnen att tänka på miljön
  • arbetar med demokratibegreppet bland annat vid en daglig samling
  • besöker idrottshallen flera gånger i veckan
  • samverkar med föreningslivet
  • har ett språkutvecklande arbetssätt
  • arbetar med skapande verksamhet
  • arbetar med IKT (datorer och Ipads).

Läs mer om fritidshem och hur man ansöker här

Förslag på sidor