Kontakta Dalabergsskolan

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo
Telefon 0522-69 66 98

Rektor
Martin Svärd
Telefon 0522-69 66 55

Biträdande rektor
Sofia Pettersson
Telefon 0522-69 76 77

Administratörer
Amani El-Haj
Telefon 0522-69 65 96

Jennie Andersson
Telefon 0522-69 66 33

Adress
Dalabergsstråket 6, 451 81 Uddevalla


Arbetslag


Arbetsrum 1 (fritids) 0522-69 66 56

Jakob Blomberg, fritidspedagog
Daniel Olsson, fritidspedagog
Annika Nygren, fritidspedagog
Abdi Duale, fritidsassistent
Anders Wessman, fritidspedagog
Mahmoud Almouti, idrottslärare, fritidspedagog


Arbetsrum 2 0522-69 58 80
0522-69 77 98, 072-0854270

Saada Haddad, studiehandledare, arabiska
Belma Yilmaz, speciallärare
Nasra Aden, elevassistent
Emilie Andersson, elevassistent
Mattias Sundberg, elevassistent
Karen Gudnadottir, lärarresurs/fritidsassistent
Jeffrey Doering, lärare träslöjd
Maria Rångeby, lärare textilslöjd


Arbetsrum 3 (år4, år5, år6) 0522-69 66 99
år5 079-0618440, år6 0790618441, år4 0790618442

Anna Öqvist, lärare 5
Rania Karam, lärare 5
Jessica Levin, lärare 5
Henriette Ljung, lärare 5/musik
Teresa Lindahl, lärare 5
Mari Leander, lärare 6
Istref Musaj, lärare 6
Henrietta Thim, lärare 6
Anna Andersson, lärare 6
Qendresa Peci, lärare 4
Sofia Pettersson, lärare 4/biträdande rektor
Natanael Olander, lärare 4
Christine Bourland, lärare 4
Eva Andersson, fritids & vikariesamordnare


Arbetsrum 4 (årF och år1) 0522-69 66 57
årF 079-0618438, år1 079-0618439

Eva Jonsson, lärare FA
Cajsa Qvist, lärare FB
Mirka Eminovic, lärarresurs
Emma Johansson, lärare 1
Julia Karlsson, lärare 1
Lovisa Månsson, lärare 1
Josefin Dahlqvist, lärarresurs


Arbetsrum 5 (år2 och år3)
år2 0790-618439, år3 0522-695881

Susanne Hollertz, lärare 3
Sanna Wester, lärare 3
Lisette Pierrou, lärare 3
Evgenia Erixon, lärare 3
Viktoria Rådberg, lärare 2
Nadda Moussa, lärare 2
Josefin Blixt, lärare 2
Alisa Kurtisi, lärare 2

Elevhälsa

Rektor
Martin Svärd
Telefon 0522-69 66 55

Skolsköterska
Catrin Hallberg
Telefon 0522 - 69 72 48

Specialpedagog
Linda Olsén Wadenhov
0522 - 69 56 32

Kurator
Ann-Christin Hjelm
Telefon 0522-69 79 87


Fritidshem, vaktmästare, kök

Fritidshem
Vätten 0522-69 66 58
Kullen 0522-69 66 59

Vaktmästare
Tomas Johansson
Telefon 0522 - 69 75 38

Kock
Marie Dygd
Telefon 0522-69 76 69

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00