Kontakta Dalabergsskolan

Kontakt

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo
Telefon 0522-69 66 98

Rektor
Martin Svärd
Telefon 0522-69 66 55

Biträdande rektor
Sofia Pettersson
Telefon 0522-69 76 77

Administratörer
Merita Pirqe 
Telefon 0522-69 66 13

Adress
Dalabergsstråket 6, 451 81 Uddevalla


Arbetslag


Arbetsrum 1
Fritids 0522-69 66 56

Jakob Blomberg, fritidspedagog
Daniel Olsson, fritidspedagog
Annika Nygren, fritidspedagog
Abdi Duale, fritidsassistent
Anders Wessman, fritidspedagog
Mahmoud Almouti, idrottslärare, fritidspedagog


Arbetsrum 2
Inkluderingsteam
0522-69 58 80
Stödteamet
072-0854270

Saada Haddad, studiehandledare, arabiska
Belma Yilmaz, speciallärare
Nasra Aden, elevassistent
Emilie Andersson, elevassistent
Mattias Sundberg, elevassistent
Granit Berisha, elevassistent
Said Kasabian, elevassistent
Donat Gashi, elevassistent
Ammar Hadi, elevassistent
Karen Gudnadottir, lärarresurs
Linus Söderberg, lärare träslöjd
Maria Rångeby, lärare textilslöjd


Arbetsrum 3
år 6 079-0618440, år 5 0790618442, år 4 0790618441

Anna Öqvist, lärare år 6
Rania Karam, lärare år 6
Jessica Levin, lärare år 6
Henriette Ljung, lärare år 6/musik
Teresa Lindahl, lärare år 6
Anna Andersson, lärare år 5
Qendresa Peci, lärare år 5
Sofia Pettersson, lärare år 5/biträdande rektor
Natanael Olander, lärare år 5
Christine Bourland, lärare år 5
Mari Leander, lärare år 4
Istref Musaj, lärare år 4
Henrietta Thim, lärare år 4
Eva Andersson, fritids & vikariesamordnare


Arbetsrum 4
år F 079-0618438, år 2 0721-47 68 89

Eva Jonsson, lärare FA
Lisette Pierrou, lärare FB
Caroline Ikonen, lärare FB
Emma Johansson, lärare år 2
Julia Karlsson, lärare år 2


Arbetsrum 5
år 1 0790-61 84 39, år 3 0790-66 58 54

Susanne Hollertz, lärare år 1
Linda Kristiansen, lärare år 1
Cajsa Qvist, lärare år 1
Josefin Dahlqvist, lärarresurs
Nadda Moussa, lärare år 3
Josefin Blixt, lärare år 3
Alisa Kurtisi, lärare år3

Elevhälsa

Rektor
Martin Svärd
Telefon 0522-69 66 55

Skolsköterska
Catrin Hallberg
Telefon 0522 - 69 72 48

Specialpedagog
Linda Olsén Wadenhov
0522 - 69 56 32

Kurator
Ann-Christin Hjelm
Telefon 0522-69 79 87

Socialpedagog
Marko Stojanovic
Telefon 0522-69 72 59, 0720-85 41 91


Fritidshem, vaktmästare, kök

Fritidshem
Storfritids 072-2065744
Fritids Vätten 0522 - 69 66 58, 0702-47 56 91
Fritids Kullen 0522 - 69 66 59, 0702-64 09 16

Vaktmästare
Tomas Johansson
Telefon 0522 - 69 75 38

Kock
Marie Dygd
Telefon 0522-69 76 69

Förslag på sidor