Ledning

Hej!

Martin Svärd heter jag och är sedan augusti 2019 rektor på Internationella skolan Dalaberg. Jag har arbetat som rektor i Uddevalla kommun sedan 2011. Det har varit en stor förmån att få leda både förskola och skola under dessa år.

Jag arbetar för att alla elever och föräldrar ska trivas och lära sig mycket på vår skola!

Alla elever och vuxna på vår skola ska känna sig trygga i alla situationer under hela dagen. Var och en ska känna sig hemma i sitt klassrum och på vår skola. För att kunna utvecklas och nå sin fulla potential ska varje tillfälle för lärande ske med god studiero.

Vi vet att oro, konflikter och kränkningar påverkar möjligheten att nå målen.

Skolan ska vara jämställd så att både pojkar och flickor ges samma möjligheter att nå målen och att känna trygghet.

Tillsammans med elever och föräldrar gör vi Dalabergsskolan till den allra bästa!

Vi har höga förväntningar på oss själva och på eleverna. Genom hög kvalitet på undervisningen och rätt stöd på vägen har alla möjligheter att nå målen!

Några saker som är viktiga för oss:

- Vi har höga förväntningar på både elever och vuxna.

- Vi lär oss tillsammans.

- Not yet! Vi lär oss det vi inte kan!

Vill ni ha kontakt med mig är E-post det säkraste sättet. Jag pratar oftast med någon i mitt jobb och då är telefonen avstängd.


// Martin Svärd

0522-69 66 55

martin.svard@uddevalla.se


Förslag på sidor