Skolutveckling

Pedagogisk verksamhetsidé

Vi ska skapa en meningsfull och relevant skola som väcker elevernas drivkraft i en föränderlig värld och stimulerar till hög måluppfyllelse.

Målbild: Eleven kan och vill ta ett personligt ansvar för att lära och känner lust att lära.

Förslag på sidor