Toggle navigation

Elevråd

På skolan finns ett elevråd som består av representanter från varje klass. Elevrådet har möte en gång i månaden och det ligger alltid före personalens APT. Inför varje elevråd har varje klass ett klassråd där man upptar eventuella frågor om till exempel utomhusmiljö, inomhusmiljö, undervisning med mera. Till varje klassråd får eleverna en övergripande fråga som de ska diskutera i klasserna, den fråga kan till exempel vara studiero, bussleden, språkbruk m.m.

Elevråden är i textilsalen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00