Lov och ledigheter

Vårterminen 2023

Onsdag 11 januari - fredag 9 juni

Lovdagar

9-10 januari* (elevernas första skoldag vt 2023 är onsdagen den 11 januari)
20 februari - 24 februari (vecka 8)
10 mars*
11 april - 14 april (vecka 15)
19 maj (Klämdag)**
5 juni (Klämdag)**

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 
** Lov för både elever och ferieanställda lärare

Höstterminen 2023

Måndag 21 augusti - fredag 22 december

Lovdagar

21 september*
30 oktober - 3 november november (vecka 44)
(Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 30/10, 31/10, 1/11* och två lovdagar; 2/11, 3/11)

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga

Vårterminen 2024

Onsdag 10 januari - onsdag 12 juni

Lovdagar

8-9 januari* (elevernas första skoldag vt 2024 är onsdagen den 10 januari)
19 februari - 23 februari (vecka 8)
xx mars* (rörlig dag i mars, datum fastställs när provdagarna för de Nationella proven är kända)
25 mars - 28 mars (vecka 13)
10 maj, 7/6 (Klämdagar)**

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 
** Lov för både elever och ferieanställda lärare

Förslag på sidor