Toggle navigation

Ordningsregler

Telefon och pennor

1. Vi har ett gemensamt ansvar och är rädda om skolans miljö och tillhörigheter, både inne och ute.

2. Ge varandra arbetsro.

3. Vi värdesätter varandras olikheter.

4. Vi använder ett vårdat språk.

5. Värdesaker tas med på egen risk och mobiltelefoner är undanlagda och  avstängda under skoltid.

6. Vi tillåter inte bråk, skojbråk eller snöbollskastning på vår skola.

7. Vi är utomhus på rasterna och stannar på skolans område under skoldagen.

8. Vi kommer i tid.

Enligt svensk lag är det inte tillåtet:

  • att hota, använda våld, kränkande språk eller utsätta någon för kränkande behandling, diskriminering eller särbehandling.
  • att fotografera och/eller spela in andra personer inom skolans område utan tillstånd.
  • att medvetet eller oaktsamt förstöra skolans egendom. Den elev som gör det kan bli ersättningsskyldig.

Konsekvenstrappa

om elev inte följer vår värdegrund och våra ordningsregler (uppträder olämpligt eller stört ordningen):

  • Tillsägelse från personal (vid upprepade påpekanden visas elev ut från undervisningslokal). VH ska kontaktas.
  • Samtal/möte med vårdnadshavare, elev och personal.
  • Möte med vårdnadshavare, personal och delar av elevhälsoteamet och/eller trygghetsgruppen (utredning). Åtgärdsprogram kan komma att upprättas.
  • Vid allvarliga fall tar skolan kontakt med socialtjänst (där oro föreligger).

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00