Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar vi mycket med det sociala samspelet och kring hur vi ska vara mot varandra för att alla ska må bra. Barnen lär och utvecklas hos oss genom lek ute och inne, växlat med arbete utifrån barnets mognad och lust. 

På ett lustfyllt sätt tränar vi språklig medvetenhet genom bland annat rim, ramsor och sång i skogen där vi har veckans ljud. Vi arbetar även med ASL, att skriva sig till läsning, som är en strategi som främjar berättandet och skrivlusten. 

Skogen ser vi som en plats för lärande. Varje vecka har vi matte ute där vi leker lekar och ger barnen olika uppdrag. Vi tränar bland annat på antal, former och lägesord. 

Skapande genom olika uttrycksformer är också viktigt för oss i förskoleklassen. Vi arbetar mycket med bland annat bild och dans på olika sätt i undervisningen för att stimulera barnens lust till att lära. 

Vi vill att barnen i förskoleklassen ska utveckla nyfikenhet, lust att lära, tillit till sin egen förmåga samt lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. 

Eleverna i förskoleklassen har gemensam arbetsdag i skolan mellan kl. 8.10 och 12.50.

Här är en informationsfilm om arbetet i förskoleklassen.

Film om förskoleklassen

Här arbetar:

Ing-Marie Uddén

Josefine Holm

Ingela Djurberg

Margareta Brunberg

Caroline Jensen

Christin Ellertsson

Förslag på sidor