Fritidshem

Fritids

På Forshälla finns det sju stycken fritidsavdelningar,

   


  • Vintergata och Kometen (åk F)
  • Västerhavet och Västerfjäll (år 1)
  • Polstjärnan och Norrsken (år 2-3)
  • Södergården (år 4-6)

Vårt arbete utgår från barnens intressen och behov. Vi ser utemiljön som ett viktigt pedagogiskt rum för barns rörelse och lek. På våra fritidshem samordnar vi öppning och stängning för att få en så hög personaltäthet som möjligt när de flesta eleverna är i verksamheten. Fritidshemspersonalen samverkar i skolan för att få en helhetssyn på barns utveckling.

Vi öppnar 06.00 och stänger 18.00. På loven kan vi även erbjuda lovplats.

Vintergatan och Kometen åk F

Huskropp Förskoleklass

Avdelning Vintergatan:

Bo Erlandsson

Nicole Persson

Avdelning Kometen:

Patrik Olsson

Lina Carlsson

Vintergatan: 079-066 58 16

Kometen: 079-066 58 65

Västerhavet och Västerfjäll åk 1

Huskropp Västergården

Avdelning Västerhavet:

Gunnar Erasmie

William Alenklint

Joakim Berggren/Marcus Isgren

Avdelning Västerfjäll:

Rasmus Järnsweden

Gunilla Svensson

Västerhavet: 0522-69 76 59, 072-085 42 22

Västerfjäll: 0522-69 70 99, 070-165 71 88

Polstjärnan och Norrsken åk 2-3

Huskropp Norrgården

Avdelning Norrsken:

Paula Holmberg

Jonas Karlsson

Noraldin Azizi

Avdelning Polstjärnan:

Louise Liljenström

Örjan Carrwik

Norrsken: 0522-69 76 58, 072-085 42 21

Polstjärnan 0522-69 70 97, 070-165 71 86

Södergården åk 4-6

Rasmus Svensson

Marcus Isgren/Joakim Berggren

Telefon 0522-69 70 98, 070-165 71 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00