Fritidshem

Fritids

På Forshälla finns det fem stycken fritidsavdelningar,

   

  • Västerhavet och Västerfjäll (år F-1)
  • Polstjärnan och Norrsken (år 2-3)
  • Södergården (år 4-6)

Det är cirka 165 barn inskrivna på fritids.

Vårt arbete utgår från barnens intressen och behov. Vi ser utemiljön som ett viktigt pedagogiskt rum för barns rörelse och lek. På våra fritidshem samordnar vi öppning och stängning för att få en så hög personaltäthet som möjligt när de flesta eleverna är i verksamheten. Det finns två fritidshem/arbetslag för de yngre eleverna och ett för de äldre eleverna. Fritidshemspersonalen samverkar i skolan för att få en helhetssyn på barns utveckling.

Vi öppnar 06.00 och stänger 18.00. På loven kan vi även erbjuda lovplats.


Polstjärnan och Norrsken

Huskropp Norrgården

Här arbetar:

Louise Liljenström

Ingela Rudolfsson

Joakim Berggren

Paula Holmgren

Bodil Hjelm

Här är vår mailadress till fritids: norrgarden@uddevalla.se

Norrsken: 0522-69 76 58, 072-085 42 21

Polstjärnan 0522-69 70 97, 070-165 71 86

Västerhavet och Västerfjäll

Huskropp Västergården

Här arbetar:

Rasmus Svensson

Bo Erlandsson

Zandra Persson

Gunilla Svensson

Sara Selin Lantz

Jonas Karlsson

Här är vår mailadress till fritids: vastergarden@uddevalla.se

Västerhavet: 0522-69 76 59, 072-085 42 22

Västerfjäll: 0522-69 70 99, 070-165 71 88

Södergården

Här arbetar:

Peter Backman

Gunnar Erasmie

Här är vår mailadress till fritids: sodergarden@uddevalla.se

Telefon 0522-69 70 98, 070-165 71 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00