Fritidshem

Fritids

På Forshälla finns det fem stycken fritidsavdelningar,

   

  • Västerhavet,Västerfjäll och Vintergatan (år F-1)
  • Polstjärnan och Norrsken (år 2-3)
  • Södergården (år 4-6)

Det är cirka 165 barn inskrivna på fritids.

Vårt arbete utgår från barnens intressen och behov. Vi ser utemiljön som ett viktigt pedagogiskt rum för barns rörelse och lek. På våra fritidshem samordnar vi öppning och stängning för att få en så hög personaltäthet som möjligt när de flesta eleverna är i verksamheten. Det finns två fritidshem/arbetslag för de yngre eleverna och ett för de äldre eleverna. Fritidshemspersonalen samverkar i skolan för att få en helhetssyn på barns utveckling.

Vi öppnar 06.00 och stänger 18.00. På loven kan vi även erbjuda lovplats.


Polstjärnan och Norrsken

Huskropp Norrgården

Avdelning Norrsken:

Paula Holmberg

Joakim Berggren

Ilir Fazlija

Avdelning Polstjärnan:

Louise Liljenström

Örjan Carrwik

Marcus Isgren

Här är vår mailadress till fritids: norrgarden@uddevalla.se

Norrsken: 0522-69 76 58, 072-085 42 21

Polstjärnan 0522-69 70 97, 070-165 71 86

Västerhavet, Västerfjäll och Vintergatan

Huskropp Västergården

Avdelning Västerhavet:

Gunilla Svensson

Gunnar Erasmie

Peter Backman

förskoleklasslärare (vissa dagar)

Avdelning Västerfjäll:

Rasmus Svensson

Patrik Olsson

Peter Backman

förskoleklasslärare (vissa dagar)

Avdelning Vintergatan (uppe på förskolan):

Bo Erlandsson

Maja Johansson

Här är vår mailadress till fritids: vastergarden@uddevalla.se

Västerhavet: 0522-69 76 59, 072-085 42 22

Västerfjäll: 0522-69 70 99, 070-165 71 88

Södergården

Rasmus Järnsweden

Jonas Karlsson

Svante Holm

Här är vår mailadress till fritids: sodergarden@uddevalla.se

Telefon 0522-69 70 98, 070-165 71 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00