Fritidshem

Fritids

På Forshälla finns det tre stycken fritidsavdelningar,

  • Västergården (år F-1)
  • Norrgården (år 2-3)
  • Södergården (år 4-6)

Det är cirka 165 barn inskrivna på fritids.

Vårt arbete utgår från barnens intressen och behov. Vi ser utemiljön som ett viktigt pedagogiskt rum för barns rörelse och lek. På våra fritidshem samordnar vi öppning och stängning för att få en så hög personaltäthet som möjligt när de flesta eleverna är i verksamheten. Det finns två fritidshem/arbetslag för de yngre eleverna och ett för de äldre eleverna. Fritidshemspersonalen samverkar i skolan för att få en helhetssyn på barns utveckling.

Vi öppnar 06.00 och stänger 18.00. På loven kan vi även erbjuda lovplats.

Norrgården

Här arbetar:

Jonas Karlsson

Gunnar Erasmie

Rasmus Järnsweden

Joakim Berggren

Ingela Rudolfsson

Louise Liljenström

Bodil Hjelm

Här är vår mailadress till fritids: norrgarden@uddevalla.se

Telefon 0522-69 70 97, 070-165 71 86

Västergården

Här arbetar:

Bo Erlandsson

Ing-Marie Uddén

Gunilla Svensson

Sara Johansson

Rasmus Svensson

Josefine Holm

Paula Holmgren

Zandra Persson

Här är vår mailadress till fritids: vastergarden@uddevalla.se

Telefon 0522-69 70 99, 070-165 71 88

Södergården

Här arbetar:

Peter Backman

Connor Bushe

Sara S Lantz

Här är vår mailadress till fritids: sodergarden@uddevalla.se

Telefon 0522-69 70 98, 070-165 71 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00