Toggle navigation

Skolan och skolgården

Klassrum, lektionssalar

Vår skola är välutrustad med den senaste digitala tekniken. Alla klassrum har digital whiteboard och takmonterad projektorer. Vi har också många datorer nära eleverna, i klassrum och grupprum. Alla elever i årskurs 4-6 har egna datorer. Målet är att både elever och personal genom vårt sätt att arbeta ska bli allt säkrare på att använda IT på ett pedagogiskt sätt.

Bibliotek

Vi har ett skolbibliotek där eleverna får låna böcker. Under vissa stunder på dagen använder vi även biblioteket som musiksal.

Slöjdsalar

Vi har två slöjdsalar, varav en textilsal och en träslöjdssal. Salarna är anpassade för halvklassundervisning. På skolan har eleverna slöjd från årskurs 3.

Musik

Skolan har ett bibliotek som vi även använder som musiksal.

Matsalen forshällaskolan

Skolköket

Barnens lunch tillagas i vårt eget kök på skolan, vi lagar ca 360 portioner mat varje dag. Varav ca 80 skickas vidare till de närliggande förskolorna.

Varje dag serverar vi ett varierande salladsbord med flera olika valmöjligheter.

Vårt arbetslag består av 3 personer med erfarenhet från cafe, restauranger, skolkök och storhushåll. Detta ger oss en stor bredd av kunskap, erfarenhet och resurser​

Vi jobbar också med att barnen ska smaka på maten och på så sätt vänja sig vid smaker och nya rätter.

Vi har en specialkock som ansvarar för specialkosten varje dag.

Vårt mål och uppdrag är att ge eleverna den näring och mat de behöver för en skoldag.

Om det finns några funderingar är det bara att kontakta oss.

Telefon köket 0522-697096

Vi som jobbar i köket:

  • Susanne Pettersson Kock
  • Stella Mcbake
  • Marcus Forsberg
  • Therese Myllekangas

Gymnastiksal

På skolan har vi en gymnastiksal där vi bedriver undervisning i under de kallare månaderna.

Trivselledare Forshällaskolan

Utemiljö

Vi har en stor skolgård som gränsar till skog och natur. En del av skolgården utgörs av en skolskog där eleverna får vara på rasten.

Vi har en kultur- och naturslinga i närheten av skolan där vi bedriver undervisning både i klass och i grupp på fritidshem. Det är en del av vår utomhuspedagogik som är under uppbyggnad.


På Forshällaskolan använder vi oss av Tillsammansledare på vissa raster.

Tillsammansledarna håller i olika aktiviteter två raster i veckan. De som vill får vara med och leka tillsamammans. 

Tanken är att det ska skapa gemenskap mellan eleverna, Tillsammansledarna väljs ut av eleverna och är elever från åk 3-6. De får själva ta ansvar, organisera och leda aktiviteten. De ska även se till att försöka få med de elever som annars ofta går ensamma på rasterna.

 Målet med tillsammansledarna är att:

  • skapa mer varierad lek på rasterna.
  • lära sig bygga vänskapsrellationer mellan klasserna.
  • känna gemenskap och på så vis minska konflikter mellan eleverna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00