Toggle navigation

Stöd, hälsa och trygghet

Elev

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha
fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. 

Det är viktigt att du känner dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver du studiero. I Uddevalla kommuns skolor ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar förebyggande för att skapa god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända när problem uppstår.

Elever som har särskilda behov ska få snabb hjälp. På skolan finns sjuksköterska, specialpedagog och kurator. Vi har också läkare, psykologer, logopeder och studie- och yrkesvägledare kopplade till skolan.

En god skolmiljö kräver också ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om det är något problem.

Elevhälsa

Specialpedagog
Jeanette Börjesson
Telefon 0522 - 69 70 95
070-1657184
jeanette.borjesson@uddevalla.se

Skolsköterska
Agneta Larsson
Telefon 0522- 69 71 61
agneta.larsson@uddevalla.se

Skolläkare
Efter överenskommelse med skolsköterskan

Skolkurator
Emma Jansdotter
Telefon 0522-69 53 66
emma.jansdotter@uddevalla.se

Tandhälsovård: Distrikstandpolikliniken Ljungskile 0522-209 59

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00