Herrestadskolan

Herrestadsskolan

Herrestadskolan är en skola för elever i åldrarna 6–13 år (skolår F-6), som ligger nära skog och natur. Skolans upptagningsområde är området Herrestad med omnejd, området ut mot Sunningen samt området mot Torp/Rotviksbro. Inför läsåret 2018/2019 beräknas skolan ha drygt 450 elever med fem stycken fritidsavdelningar för cirka 280 barn. Könsfördelningen är sådan att det är något fler pojkar än flickor i nästan alla årskurser. Skolan har tidigare haft få elever med utomeuropeisk härkomst men har sedan VT 2016 fått ta emot nyanlända elever vilket är oerhört glädjande och lärorikt. Vi har en stor andel elever som har fritidsplats och många elever är kvar på fritids högt upp i årskurserna. Vår arbetsmiljö och vår omsorg om varandra är mycket god. Vi har höga förväntningar på alla barn och vi bekräftar barnen varje dag.

Ett av våra prioriterade mål är att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt i hela vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi tillsammans med eleverna/barnen vill hitta deras drivkrafter för lärande och därmed motivation. Ett annat prioriterat mål är att vidareutveckla vår förmåga att arbeta med IKT i lärandet. Vi har smartboard i alla klassrum och god tillgång till elevdatorer.

Aktuellt

Kontakt

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan görs i första hand via Dexter-appen. Om du inte har möjlighet att göra det går det bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, telefon 0522-69 72 62.

Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket för att avboka maten. Telefon 0522-69 72 65.

Tf rektor F-3
Ingela Haglund Hansson
Telefon 0522-69 72 52

Rektor 4-6
Ulf Hjortsfeldt
Telefon 0522-69 53 01

Administratör
Linda Olsson
Telefon 0522-69 72 55

Adress
Torpvägen 3, 451 75 Uddevalla

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00