Toggle navigation

Föräldraråd, samverkan

Denna sida är avsedd att vara ett forum för föräldrar och vårdnadshavare. Här ges bland annat information från föräldrarådet.

Föräldrar på Herrestadsskolan facebook https://www.facebook.com/groups/369473659837430/

Terminens andra föräldraråd den 23 april

Anteckningar från mötet


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00