Toggle navigation

Ordningsregler

Barn

Läsåret 2018-2019

För att vi alla ska trivas tillsammans och för att känna sig trygg och må bra ska vi alla tänka på följande:

  • Vi använder ett vårdat språk och respekterar varandra
  • Vi tänker på att ha lugn och ro inomhus
  • Vi har ett gemensamt ansvar för skolans miljö och saker, både inne och ute
  • Värdesaker tas med på egen risk
  • Mobiltelefoner låses in under skoldagen
  • På rasterna är vi utomhus, oavsett väder
  • Vi stannar inom skolans område under skoldagen/fritidstiden
  • Alla aktiviteter genomförs på rätt plats, till exempel fotboll på fotbollsplanen (king, basket...med mera)
  • Snöbollskastning och mulning är inte tillåtet
  • Skateboard, inlines och liknande används ej under skoldagen

Om eleven orsakat förstörelse av skolans egendom (trasiga fönster till exempel) får föräldrar betala ersättning.

Om elevens saker blir stulna eller förstörda får du inte ersättning av skolan.

Om eleven inte bryr dig om tillsägelser kontaktas föräldrar av personal på skolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00