Om skolan och fritids

Herrestadsskolan har en mycket hög behörighet bland lärarna och personalomsättningen är mycket låg. Varje år söker sig fler elever till skolan mer  än vad vi har möjlighet att ta emot. Detta bekräftar oss i att vår verksamhet, vår arbetsmiljö och vår omsorg om varandra är mycket god. Vi har höga förväntningar på alla barn och vi bekräftar barnen varje dag.

Fritidshemmet tar tillvara och utvecklar barnens intressen och erbjuder både fri och planerad verksamhet efter skoldagen. Vistelse i skogen, fri lek, hälsa, skapande verksamhet och musik är regelbundna inslag i vår verksamhet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00