Vår målsättning för fritids

Vi arbetar utifrån läroplanen och "Allmänna råd för fritidshem" från Skolverket

 • Fritidshemmet bör stimulera barns allsidiga utveckling
 • Fritidshemmet bör uppmuntra att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens
 • Lek och skapande verksamhet i olika former bör ges stort utrymme i fritidshemmet.
 • Fritidshemmet bör främja barnens identitetsutveckling och deras strävan mot en allt högre grad av självständighet.
 • I fritidshemmets uppgift ingår att förena omsorg och omvårdnad i vid mening med god pedagogisk verksamhet, vilket innebär att omsorg och pedagogik bör ses som en helhet.

Framför allt vill vi ha en fungerande barngrupp med nöjda och glada barn, där vi försöker tillgodose barnens önskemål och behov.

Varje enskilt barn ska ha en meningsfull fritid på fritids

 • Tillsammans med den planerade aktiviteten har barnen möjlighet till de spontana lekarna.
 • Vi erbjuder alla barn att få vara med i vår planerade verksamhet om de vill. Det som är meningsfullt för ett barn är inte meningsfullt för ett annat.
 • Vi uppmuntrar barnen till att själva tänka igenom vad de vill göra.

Vår ambition är att varje barn skall utvecklas till en självständig och ansvarsfull person

 • Vi lär barnen att ta ansvar för både varandra och materiella ting.
 • Barnen skall känna trygghet i gruppen. Vi håller en vänlig samtalston och ett vårdat språk.
 • Vi är positiva och ärliga mot varandra. Vi försöker lösa de konflikter som uppstår med en gång.
 • Vår ambition är att varje barn skall utvecklas till en självständig och ansvarsfull person.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00