Kontakta Herrestadsskolan

Frånvaroanmälan
Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Frånvaroanmälan görs i första hand via Dexter-appen. Om du inte har möjlighet att göra det går det bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, telefon 0522-69 72 62.

Om eleven får specialkost kontakta även köket för att avboka maten. Telefon 0522-69 72 65.

Rektor F-3
Eva Johansson
Telefon 0522-69 72 52

Rektor 4-6
Ulf Hjortsfeldt
Telefon 0522-69 53 01

Administratör
Linda Olsson
Telefon 0522-69 72 55

Adress
Torpvägen 3, 451 75 Uddevalla

Personalrum och vaktmästare

Personalrum, telefon 0522-69 72 60
Vaktmästare verksamhet, telefon 070-269 66 33
Vaktmästare fastighet, telefon 070-160 78 75

Fritids

Junibacken telefon 070-165 84 04

Orange telefon 070-165 84 99

Rosa telefon 070-165 84 02

Saltkråkan telefon 070-165 84 05

Sunnanäng telefon 070-165 84 01

Norrgården telefon 070-165 84 00

Körsbärsdalen telefon 070-165 84 03

Elevhälsa

Specialpedagog

Eva Ludvigsson

Telefon 0522-69 71 96

Skolsköterska
Kristina Svan
Telefon 0522-69 58 14                        

Kurator
Anna Karlsson-Cegrell
Telefon 0522-69 66 72

Speciallärare

Telefon 0522-070 161 28 81, 0522-69 77 61

Köket

Kock
Lisbeth Rönnqvist
Telefon0522-69 72 65

E-post till personalen

F-Klass A
Helen Andersson
Katarina Bydin

herrestad-fa@uddevalla.se

F-Klass B
Monica Lindgren
Sofia Frick

herrestad-fb@uddevalla.se

F-Klass C

Anne Ljungberg
Annika Gröning

herrestad-fc@uddevalla.se

1:or

Ylva Nilsson

Madeleine Larsson

Linda Länje Axelsson

Therese Fredriksson

herrestad-1@uddevalla.se

2:or

Marie Olsson
Emelie Aronsson
Kristina Bengtsson
Mia Hansson

herrestad-2@uddevalla.se

3:or​

Cia Owen
Maud Östberg
Emma Sivertsson
Ulrika Kristoffersson
Linnea Johansson
Sandra Svartz

herrestad-3@uddevalla.se

4:or

Frida Larsson
Jane Liljegren

Annika Gergils

herrestad-4@uddevalla.se

5:or

Johan Hallberg
Jill Jakobsson

Caroline Rabacke

Linda Jägerbrandt

Camilla Hermansson
herrestad-5@uddevalla.se

6:or

Nina Söderberg
Peter Bladh
Agneta Eriksson
Sten Lindberg

herrestad-6@uddevalla.se


Trä och metallslöjd Sten Lindberg

sten.lindberg@uddevalla.se

Textilslöjd Solveig Milskog

solveig.milskog@uddevalla.se


Musik Ellinor Brodin Guneng

Studiehandledare (arabiska) Baydaa Hasani

baydaa.hasani@uddevalla.se

Språkstudio år 1-3

Ulrika Berggren

ulrika.berggren@uddevalla.se

Linda Jägerbrand

linda.jagerbrand@uddevalla.se

Sunnanängs fritids

Johanna Johansson

Jessica Martin

Junibackens fritids

Ann-Louise Gustavsson
Petra Simonsson

Emma

junibackensfritids@uddevalla.se

Rosa fritids

Eva Buebo
Per-Arne Nyberg

Orange fritids

Annika Klasson
Peter Carsson
Linnea Johansson

Saltkråkan

Mona Gustavsson
Viktoria Samuelsson
Hanna Johansson

Norrgården

Mirezate Klinaku

Anna Sandin

Annelie Ekström
Mia Hansson

norrgardensfritids@uddevalla.se

Körsbärsdalen

Lucas Stomvall
Maja Olsson

korsbarsdalen@uddevalla.se

Text

Text

Text

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00