Kontakta Herrestadsskolan

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan görs i första hand via Dexter-appen. Om du inte har möjlighet att göra det går det bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, telefon 0522-69 72 62.

Anmäl elevens frånvaro före klockan 8.00. Frånvaron behöver upprepas om eleven blir borta fler dagar än vad som tidigare anmälts.

Om eleven får specialkost kontakta även köket för att avboka maten. Telefon 0522-69 72 65.

Tf rektor F-3
Ingela Haglund Hansson
Telefon 0522-69 72 52

Rektor 4-6
Ulf Hjortsfeldt
Telefon 0522-69 53 01

Administratör
Linda Olsson
Telefon 0522-69 72 55

Adress
Torpvägen 3, 451 75 Uddevalla

Personalrum och vaktmästare

Personalrum, telefon 0522-69 72 60
Vaktmästare verksamhet, telefon 070-269 66 33
Vaktmästare fastighet, telefon 070-160 78 75

Fritids

Junibacken telefon 070-165 84 04

Orange telefon 070-165 84 99

Rosa telefon 070-165 84 02

Saltkråkan telefon 070-165 84 05

Sunnanäng telefon 070-165 84 01

Norrgården telefon 070-165 84 00

Körsbärsdalen telefon 070-165 84 03

Elevhälsa

Specialpedagog

Eva Ludvigsson

Telefon 0522-69 71 96

Skolsköterska
Kristina Svan
Telefon 0522-69 58 14                        

Kurator
Anna Karlsson-Cegrell
Telefon 0522-69 66 72

Speciallärare

Telefon 0522-070 161 28 81, 0522-69 77 61

Köket

Kock
Lisbeth Rönnqvist
Telefon0522-69 72 65

E-post till personalen

F-Klass A
Helen Andersson
Katarina Bydin

herrestad-fa@uddevalla.se

F-Klass B
Monica Lindgren
Sofia Frick

herrestad-fb@uddevalla.se

F-Klass C

Anne Ljungberg
Annika Gröning

herrestad-fc@uddevalla.se

1:or

Ylva Nilsson

Madeleine Larsson

Linda Länje Axelsson

Therese Fredriksson

herrestad-1@uddevalla.se

2:or

Marie Olsson
Emelie Aronsson
Kristina Bengtsson
Mia Hansson

herrestad-2@uddevalla.se

3:or​

Cia Owen
Maud Östberg
Emma Sivertsson
Ulrika Kristoffersson
Linnea Johansson
Sandra Svartz

herrestad-3@uddevalla.se

4:or

Frida Larsson
Jane Liljegren
Annika Gergils

herrestad-4@uddevalla.se

5:or

Johan Hallberg
Jill Jakobsson
Caroline Rabacke
Linda Jägerbrand
Camilla Hermansson
herrestad-5@uddevalla.se

6:or

Nina Söderberg
Peter Bladh
Agneta Eriksson
Sten Lindberg
Lennart Börjesson

herrestad-6@uddevalla.se

Trä och metallslöjd

Sten Lindberg
sten.lindberg@uddevalla.se

Textilslöjd

Solveig Milskog
solveig.milskog@uddevalla.se

Musik Ellinor Brodin Guneng

Studiehandledare (arabiska)

Baydaa Hasani
baydaa.hasani@uddevalla.se

Språkstudio år 1-3

Ulrika Berggren
ulrika.berggren@uddevalla.se

Linda Jägerbrand
linda.jagerbrand@uddevalla.se

Sunnanängs fritids

Johanna Johansson
Jessica Martin

Junibackens fritids

Ann-Louise Gustavsson
Petra Simonsson
Emma

junibackensfritids@uddevalla.se

Rosa fritids

Eva Buebo
Per-Arne Nyberg

Orange fritids

Annika Klasson
Peter Carsson
Linnea Johansson

Saltkråkan

Mona Gustavsson
Viktoria Samuelsson
Hanna Johansson

Norrgården

Mirezate Klinaku
Anna Sandin
Annelie Ekström
Mia Hansson

norrgardensfritids@uddevalla.se

Körsbärsdalen

Lucas Stomvall
Maja Olsson

korsbarsdalen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00