Skolutveckling

Skolans sociala mål

KOMMUNICERA

 • Jag kan sitta still och lyssna när någon läser eller berättar
 • Jag tilltalar andra på ett trevligt sätt
 • Jag förstår en enkel instruktion enskilt och i grupp
 • Jag respekterar andras åsikter
 • Jag vågar säga nej och accepterar när andra säger nej

TRIVSEL

 • Jag använder låg och behaglig samtalston
 • jag kan följa regler i lekar och spel
 • Jag kan diskutera och lösa konflikter
 • Jag har förmåga till gott bordskick
 • Jag förstår varför regler finns
 • Jag har ett trevligt förhållningssätt/attityd mot andra
 • Jag förstår när jag har del i en konflikt
 • Jag kan lösa en konflikt med hjälp av vuxna

EGET ANSVAR

 • Jag tar ansvar för läxor, lappar, idrottskläder och mina kläder
 • Jag tar ansvar för mina handlingar
 • Jag passar tiden
 • Jag genomför mitt arbete så gott jag kan
 • Jag planerar mitt eget arbete
 • Jag är rädd om min skola och dess saker
 • Jag använder min tid effektivt och kommer igång med mitt arbete snabbt
 • Jag tar egna initiativ och utnyttjar den hjälp jag kan få

SAMARBETE

 • Jag är aktiv som gruppmedlem
 • jag kan samarbeta med andra
 • Jag kan vänta på min tur
 • Jag vågar vara mig själv och har en känsla av att duga
 • Jag kan jobba tillsammans med olika personer, en/flera
 • Jag kan lyssna på andra och vågar tala i grupp
 • Jag stannar i gruppen tills arbetet är slutfört
 • Jag uppmuntrar och hjälper andra
 • Jag bidrar med fina idéer till gruppen
 • Jag har förmåga att organisera egna lekar, turtagning och samspel i lek

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00