Ordningsregler

Telefon och pennor

Hogstorps skolas trivselregler

På vår skola/fritidshem arbetar vi utifrån våra värdeord:

  • Kamratskap
  • Respekt
  • Ansvar
  • Jämnställdhet
  • Integritet

Våra trivselregler har vi arbetat fram tillsammans med elever och personal.

Trivselregler Hogstorps skola.pdf
Förslag på sidor