Fritids

Placering på fritidshemmet får man genom ansökan som görs på kommunens hemsida. All information om ansökan, vistelseregler med mera. finns samlat under regler för fritidshem

Våra mål

Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids. Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.

Våra regler

  • Vi säger HEJ när vi kommer och HEJ DÅ när vi går hem!
  • Se på anslagstavlan vilka som är i tjänst på fritids.
  • Vi är goda kamrater och visar hänsyn till alla !
  • Vi är rädda om SAKERNA som är på fritids!

Våra fritidsavdelningar

Söder går barnen från klass F-2.

Norr går barnen från klass 3-6.

Så här ser en fritidsdag ut

6.00 Fritids öppnar

7.15-8.00 Frukost: de barn som ska äta frukost ska vara här innan 7.40 så de hinner äta innan morgonrasten.

8.25-13.00/14.50 Skoldag

Efter skolan kollar fritidspersonalen närvaron och presenterar dagens aktiviteter

Vid 16.00 slår vi samman avdelningarna på Späckhuggaren.

18.00 Fritids stänger

Kontakt & personal

Söder
Telefon 0522-69 53 79

Norr
Telefon 0522-69 53 80

Anna Bröjer
Karin Vellander
Pia Hübinette
Anna Holmkvist
Linda Björlin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00