Fritids

Placering på fritidshemmet får man genom ansökan som görs på kommunens hemsida. All information om ansökan, vistelseregler med mera. finns samlat under regler för fritidshem

Våra mål

Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids. Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.

Våra regler

  • Vi säger HEJ när vi kommer och HEJ DÅ när vi går hem!
  • Se på anslagstavlan vilka som är i tjänst på fritids.
  • Vi är goda kamrater och visar hänsyn till alla !
  • Vi är rädda om SAKERNA som är på fritids!

Så här ser en fritidsdag ut

6.00 Fritids öppnar

Frukost serveras mellan 7:15-7:40

Skoldagen är mellan 8:25-13:00/15:00

Efter skolan kollar fritidspersonalen närvaron och presenterar dagens aktiviteter

18.00 Fritids stänger

Kontakt & personal

Telefon 0522-69 53 79

Anna Bröjer
Anna Brännvik
Helena Johansson
Pia Hübinette
Linda Björlin

Förslag på sidor