Fritids

Placering på fritidshemmet får man genom ansökan som görs på kommunens hemsida. All information om ansökan, vistelseregler med mera. finns samlat under regler för fritidshem

Våra mål

Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och nöjda med fritids. Vi vill komplettera skolan med en verksamhet som inbjuder till lek, kreativitet, naturupplevelser och möjlighet till vila. Vi vill ha en öppen och god kommunikation med barn och föräldrar. Vi vill möta och stödja varje barn i dess mångsidiga utveckling och lärande.

Våra regler

  • Vi säger HEJ när vi kommer och HEJ DÅ när vi går hem!
  • Se på anslagstavlan vilka som är i tjänst på fritids.
  • Vi är goda kamrater och visar hänsyn till alla !
  • Vi är rädda om SAKERNA som är på fritids!

Våra fritidsavdelningar

Späckhuggaren går barn åk F-2

Blåvalen går barn åk 3-6

Så här ser en fritidsdag ut

6.00 Fritids öppnar

7.15-8.00 Frukost: de barn som skall äta frukost ska vara här innan 7.40 så de hinner äta innan morgonrasten.

8.25-13.00/14.50 Skoldag

Efter skolan kollar fritidspersonalen närvaron och presenterar dagens aktiviteter

Vid 17.00 slår vi samman avdelningarna på Späckhuggaren.

18.00 Fritids stänger

Kontakt & personal

Späckhuggaren
Telefon 0522-69 53 78, 69 53 78, 69 53 79
Blåvalen
Telefon 0522- 69 53 80, 69 53 80

Ulf Svensson
Anna Bröjer
Karin Vellander
Pia Hübinette
Anna Holmkvist
Linda Björlin
Helena Johansson
Thommie Berndtsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00