Kontakta Hogstorps skola

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Helen Lindell
Telefon
0522-69 72 54

Administratör
Peter Schlyter
Telefon 0522-69 53 74

Adress
Alemyrsvägen 19, 451 95 Uddevalla

Arbetslag årskurs 1-6

Arbetsrum Söder
Telefon 0522-69 53 87

Arbetsrum Norr
Telefon 0522-69 53 98

F-klass: Birgitta Johansson & Pia Hubinette
Åk 1: Anette Fjeldseth
Åk 2: Magdalena Stoltze
Åk 3: Therese Brycke
Åk 4: Helen Olsson
Åk 5: Bodil Olausson & Charlotta Lund
Åk 6: Ann Malmeling

Ämneslärare
Johan Ekberg
Charlotta Lund
Anna Holmqvist
Pia Hubinette
Oscar Iglicar Berntsson
Slöjd: Åsa Engman
Musik: Åke Andersson

Köket

Kock
Carina Antonsson
Telefon 0522-69 53 25

Elevhälsa

Kurator
Maria Karlsson
Telefon 0522 - 69 56 28

Skolsköterska
Therese Johansson
Telefon
0522-69 71 34

Specialpedagog
Gunilla Bergendal
Telefon 052269 66 85

Fritidshem

Telefon 0522-69 53 79

Anna Bröjer
Anna Brännvik
Helena Johansson
Pia Hübinette
Linda Björlin

Förslag på sidor