Kontakta Hogstorps skola

Frånvaroanmälan
Telefon
0522-69 53 21

Rektor
Denise van Hilst
Telefon
0522-69 72 54

Administratör
Anna-Lena Landin
Telefon 0522-69 56 50

Adress
Alemyrsvägen 19, 451 95 Uddevalla

Arbetslag årskurs 1-6

Åk 1 Magdalena Pettersson
Åk 2 Ann Malmeling
Åk 3 Anette Fjeldseth
Åk 4 Bodil Olausson
Åk 5 Therese Brycke
ÅK 6 Helen Olsson

Ämneslärare: Charlotta Lund, Johan Ekberg, Per Svensson, Solveig Milskog

Personalrum
Telefon 0522-69 53 22

Förskoleklass och morgonfritids

Birgitta Johansson
Gunilla Fredriksson

Köket

Kock
Carina Antonsson
Telefon 0522-69 53 25

Elevhälsa

Kurator
Chatrin Eriksson
Telefon 0522-69 66 88

Skolsköterska
Maria Fredriksson
Telefon 0522-69 71 34

Specialpedagog
Ingegerd Tång
Telefon 0522-69 72 47

Fritidshem

Söder
Telefon 0522-69 53 79

Norr
Telefon 0522-69 53 80

Anna Bröjer
Karin Vellander
Pia Hübinette
Anna Holmkvist
Linda Björlin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00