Skolutveckling

Vår vision

Vi verkar för ett öppet arbetsklimat, där alla vuxna på skolan känner ansvar för och delaktighet i tryggheten för samtliga barn. Vi sätter eleven i centrum och försöker få varje enskilt barn att bli sett och bekräftat som individ och bemött med respekt och förståelse.

Förslag på sidor