Föräldraråd, samverkan

Föräldrarådet är ett forum för att öka föräldrainflytandet på skolan. Här ges föräldrar möjlighet att påverka sitt barns skolmiljö och få reda på vad som händer på skolan. Vi är glada för de föräldrar som kommer och engagerar sig.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00