Ordningsregler

Telefon och pennor
 1. Jag ska inte bråka, skojbråka, retas eller kasta snö
 2. Jag hjälper till att skapa arbetsro, matro och rastro
 3. Jag visar respekt och hänsyn mot andra genom att lyssna och hjälpa dem
 4. Jag använder ett vårdat språk och kroppsspråk
 5. Jag är rädd om sakerna på skolan
 6. Jag pratar svenska på skolan när jag kan för att alla ska förstå

Tillägg:

 • Enligt svensk lag är det inte tillåtet att hota, använda våld, kränkande språk eller utsätta någon för kränkning, mobbing eller särbehandling.
 • Man får inte fotografera och/eller spela in andra personer inom skolans område utan tillstånd.
 • Skolan ersätter inte värdesaker och vi förutsätter att dessa lämnas hemma.

Om elev inte följer vår värdegrund och våra ordningsregler:

 • Tillsägelse
 • Enskilt samtal mellan elev och personal
 • Samtal med vårdnadshavare och personal
 • Möte med elev, vårdnadshavare och personal samt uppföljningsmöte
 • Möte med vårdnadshavare, personal och elevhälsoteam (kurator, specialpedagog och skolsköterska)
 • Bekymringsmöte med rektor, vårdnadshavare, personal och elevhälsoteam
 • Vid allvarliga fall tar rektor kontakt med socialtjänst och/eller polis

Utifrån vår plan mot diskrimening kan Trygghetsgruppen kopplas in.

Förslag på sidor