Om skolan och fritids

Organisation

Barn på Hovhultsskolan

Vi arbetar i årskurser där man tydligare och mer effektivt använder de tilldelade resurserna för att stötta samtliga barn/elever inom våra verksamheter att nå så långt som var och en har förutsättningar till. Detta ställer även krav på att man som personal arbetar tätare ihop med sina kollegor. Vi arbetar i arbetslag årskursvis där det arbetar 2-3 lärare, en fritidspedagog samt eventuella elevassistenter.

I förskoleklass arbetar fyra förskollärare som utgör arbetslag f-klass.

På skolan finns tre fritidshem. Ett för de äldre och två för de yngre eleverna.

Fritidshemmen har som mål att skapa en meningsfull fritid och komplettera hem och skola. Aktiviteterna byggs runt elevernas behov och intressen, både i fasta aktiviteter och i projekt.

På Hovhultsskolan finns förutom lärare och skolledning även  ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00