Om skolan och fritids

Organisation

Barn på Hovhultsskolan

Vi arbetar i årskurser där man tydligare och mer effektivt använder de tilldelade resurserna för att stötta samtliga barn/elever inom våra verksamheter att nå så långt som var och en har förutsättningar till. Detta ställer även krav på att man som personal arbetar tätare ihop med sina kollegor. Vi arbetar i arbetslag årskursvis där det arbetar 2-3 lärare, personal från fritidshemmet samt eventuella elevassistenter eller annan resursperson.

I förskoleklass arbetar fyra förskollärare som utgör arbetslag f-klass.

På skolan finns två fritidsavdelningar. En för de äldre och en för de yngre eleverna.

Fritidshemmet har som mål att skapa en meningsfull fritid och komplettera hem och skola. Aktiviteterna byggs runt elevernas behov och intressen, både i fasta aktiviteter och i projekt.

På Hovhultsskolan finns förutom lärare och skolledning även  ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog.

Förslag på sidor