Förskoleklass

Vi vill ge barnen en trygg skolstart. De ska få utveckla sin nyfikenhet, fantasi och lust att lära. Hos oss är det viktigt med språkövningar och begreppsbildning.

Leken har en stor betydelse för barnens utveckling och vi anser det viktigt att barnen ges stora möjligheter till detta. Samarbete sker även med de äldre eleverna i arbetslaget.

Förslag på sidor