Fritidshem

Tillsammans skapar vi framtiden! Vi har som mål att skapa en meningsfull fritid och komplettera hem och skola. Aktiviteterna byggs runt elevernas behov och intressen, både i fasta aktiviteter och i projekt.

Verksamheten styrs av skollagen. Vad vi gör på fritids ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, och intresse.  Barn lär hela tiden. Personalens uppgift är att förena omsorg och lärande. På fritids tränar eleverna på att fungera socialt och bli självständiga, att respektera varandras olikheter och åsikter.

Våra fritidsavdelningar

Fritids
Telefon 0522-69 66 66

Förskoleklass

Telefon 072-141 88 81

Årskurs 1

Telefon 072-141 88 82

Årskurs 2

Telefon 072-141 88 83

Årskurs 3

Telefon 072-141 88 84

 

Förslag på sidor